Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Çalışan Güvenliği
Kurumumuzda çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine yaygınlaştırılmasını,bunu tesis edecek uygun ve yöntem ve tekniklerin belirlenmesine hizmet içi eğitim yoluyla personel farkındalığının niteliklerinin artırılmasına çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulmasına yanı sıra çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecine karşılaşabilecekleri  muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin